Paris Saint-Germain - LOSC

Paris Saint-Germain
  1. V
  2. V
  3. V
  4. V
  5. V
3
LOSC
  1. V
  2. N
  3. V
  4. D
  5. N
1

Pronostiqueur pronos Points
Mr_Blacksad
3 - 2 3